Jeugd

Rotary Club Leuven ontwikkelt jaarlijks tal van activiteiten ten behoeve van de jeugd (Nieuwe Generaties). Ook deze activiteiten vallen onder Rotary Fonds Leuven. Eerst en vooral steunt Rotary Club Leuven met raad en daad de werking van Rotaract Leuven. Als peterclub van Rotaract Leuven zorgen wij voor een intense uitwisseling van ideeën, middelen en programma’s.

Jaarlijks kunnen minstens twee kandidaten deelnemen aan de Mini Group Study Exchange (MGSE), zijnde een uitwisselingsprogramma tussen de clubs die deel uitmaken van de Pentangular. Jong afgestudeerden krijgen hierdoor de gelegenheid om bij het begin van hun carrière contacten te leggen met de bedrijfswereld in andere Europese landen. Eens om de 5 jaar ontvangt Leuven de MGSE met een gevarieerd programma.

Daarnaast biedt Rotary International tal van mogelijkheden in het kader van de jeugduitwisselingsprogrammas waaronder Youth Exchange Program (YEP), Holiday Exchange Program (HEP), Rotary Youth Leadership Award (RYLA) en Short Term Exchange Program (STEP). Rotary Club Leuven beschikt over een Youth Exchange Officer (YEO) en is gecertificeerd om aan dergelijke programma’s mee te kunnen werken

In het kader van de “Educational Programs” van Rotary Foundation, meer in het bijzonder het Outbound Educational Program, begeleidt Rotary Club Leuven jaarlijks enkele kandidaten bij hun toelatingsprocedure voor studiebeurzen uitgereikt door het District (toelagen) en Rotary International (Ambassadorial Scholarships). Rotary Club Leuven ziet er op toe dat er met de jongeren die een studiebeurs hebben ontvangen contact gehouden wordt en dat deze jongeren - in de mate van het mogelijke - feedback komen geven over hun studieverblijf en hun carrière tijdens een wekelijkse statutaire vergadering.

Omgekeerd wordt voor iedere inkomende student die met een beurs uitgestuurd wordt door Rotary International naar Leuven (Inbound Educational Program), een “counsellor” aangeduid. Deze “counsellor” nodigt de betrokken student(-en) op regelmatige tijdstippen uit in de club. Tenslotte geeft Rotary Club Leuven ondersteuning aan de Group Study Exchange (GSE), zijnde een uitwisselingsprogramma voor volwassenen tussen 25 en 40 jaar dat georganiseerd wordt door de Rotary Foundation.