Studiebeurzen

Elk jaar kent de Rotary Foundation 700 beurzen toe via de Rotarydistricten. De beurzen zijn bestemd voor pas-afgestuurde studenten of voor zij die in het lopende studiejaar zullen afstuderen die zich aan een buitenlandse universiteit of hogeschool wensen te vervolmaken.

Er zijn twee soorten beurzen :

De aanvragen moeten via een Rotary Club bij het Rotarydistrict worden ingediend. Rotary Club Leuven helpt jaarlijks studenten bij hun “application process”.

Meer informatie vindt u op de website van Rotary Belgium-Luxembourg: Students and Youth

Je kan ook mailen naar studiebeurzen@rotaryleuven.be