Rotaract

Rotaract is de jongerenafdeling van Rotary en werd gesticht in 1968. De rotarctclubs staan open voor alle jongeren van 18 tot 30 jaar. Zij hoeven geen kinderen van rotariërs te zijn.

Rotary Club Leuven is de peterclub van Rotaract Leuven en staat haar met woord en daad bij. De uitwisseling van ideeën, middelen en programma’s in intens.

 

Meer informatie vindt u op www.rotaractleuven.be