Paul Harris

Paul Harris stichtte
Rotary in 1905

 

Wat is Rotary?

Wat doet Rotary?

Rotary mijlpalen en cijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary International

 

 

Paul Harris, een jonge advocaat, nodigde op 23 februari 1905 in zijn klein bureau in Chicago drie vrienden uit : een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur. Zij wilden hun vriendschap verdiepen door beroepservaring uit te wisselen. Ze vergaderden via een beurtrol op elkaars werkplaats en doopten daarom hun groep “Rotary”.

Om de professionele diversiteit te waarborgen beslisten ze per beroep slechts één lid te aanvaarden. Zij streefden ook kwaliteit na : een lidmaatschap was enkel weggelegd voor de besten, wat betekent dat de kandidaten door hun beroepsgroep algemeen als een voorbeeld worden aanzien, niet alleen professioneel maar ook moreel. 

Snel werd de focus verlegd naar maatschappelijke dienstverlening : inzet voor de minstbedeelden en de bevordering van het algemeen welzijn. Vandaar het Rotary motto: "Service Above Self"

Het handelen van rotariërs moet dan ook maatschappelijk en ethisch verantwoord zijn. In 1932 door Herbert J. Taylor treffend samengevat in het criterium van de vier vragen :

  1. Is het waar?
  2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
  3. Bevordert het het onderling vertrouwen en de vriendschap?
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

Voorgaande principes is Rotary steeds trouw gebleven.

 

HOE IS ROTARY GESTRUCTUREERD ?

Intussen is Rotary uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met duizenden clubs en meer dan één miljoen leden.

Clubs: Rotariërs zijn lid van een Rotaryclub, samen opgenomen in de wereldwijde vereniging Rotary International (RI). Iedere club kiest haar eigen bestuur en heeft een belangrijke mate van autonomie. Het zijn de clubs, niet hun leden, die lid zijn van Rotary International.

Districten: De clubs zijn gegroepeerd in 530 Rotarydistricten, elk geleid door een gouverneur (DG = District Governor), die een bestuurslid is van RI. Een districtsadministratie, met inbegrip van assistent-gouverneurs en verscheidene commissies, leidt en ondersteunt de clubs. Op 5 april 2013 telden België en het Groothertogdom Luxemburg 266 clubs en 10.565 rotariërs. Samen vormen zij de Rotarydistricten 1620, 1630 en 2170. Rotary Club Leuven maakt deel uit van District 1270. Op voornoemde datum telt dit district 90 clubs en 3.648 leden (*).

Centrale Raad: Met 19 leden, onder wie de RI-voorzitter en de inkomende RI-voorzitter, vergadert de Centrale Raad eens per trimester om het algemene RI-beleid uit te stippelen. Traditiegetrouw kiest de RI-voorzitter voor zijn mandaat van één jaar een thema en enkele actieterreinen waarop hij de nadruk wil leggen.

RI Secretariaat: De dagelijkse leiding van de organisatie is toevertrouwd aan een secretaris-generaal. Hij staat aan het hoofd van ongeveer 600 mensen op het RI-hoofdkantoor in Evanston (een voorstad van Chicago) en op de zeven regionale kantoren (Argentinië, Australië, Brazilië, India, Japan, Korea en Zwitserland). Het Europees kantoor is gevestigd te Zürich (Zwitserland). Het RI-kantoor van Groot-Brittannië en Ierland (RIBI), dat in Engeland gevestigd is, staat ten dienste van de clubs en districten in dat gebied.

 

(*) Bron : Rotary Contact nr. 352 – 06/2013 – p. 18