Wat is Rotary?

Wat doet Rotary?

Rotary mijlpalen en cijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 2017-2018

Het bestuur van Rotary Club Leuven wordt gevormd door:

 
Voorzitter: Chris Verbinnen
Inkomend voorzitter: Rudi Vandevenne
Ondervoorzitter: Paul Vandeloo
Uittredend voorzitter: Walter Jacques
Secretaris: Patrick Hendrix
Penningmeester: Marc Rosiers
Erik Vanderlinden
Clubmeester: Jo Vansteenvoort
Raadgevers:

Guy Remans
Paul Bosmans

 

De beslissingen van het clubbestuur worden voorbereid en uitgevoerd door commissies. In de Rotary Club Leuven is de commissiewerking sterk uitgebouwd. De commissies functioneren in grote autonomie.

De commissiestructuur is schematisch de volgende :

Public relations

Interne en externe communicatie

Administration

Programma voor de leden, assiduïteit,…

Membership

Advies i.v.m. nieuwe leden en bevorderen van de vriendschap

Dienst aan de gemeenschap

Advies i.v.m. steunverlening – geldelijke of andere – aan initiatieven die beantwoorden aan de regels van het Rotary Fonds Leuven. Deze commissie heeft een subcommissie gezond.

Internationale actie

Advies i.v.m. steunverlening - geldelijke of andere - aan buitenlandse projecten of initiatieven, al dan niet in samenwerking met ander Rotary Clubs. Bijzondere focus op gezamelijke projecten met de Pentangular Clubs

Beroepsactie

Stimuleren van de professionele ontwikkeling van bepaalde doelgroepen en bevorderen van de ethische beroepspraktijk. In onze club vormgegeven via onder meer de “Small Business Projects”

New Generations

Samenwerking met o.a. Rotaract

Fundraising

Geldinzameling voor het Rotary Fonds Leuven

Rotary Foundation

Begeleiden van kandidaten bij hun application process voor beurzen toegekend door het district op de Rotary Foundation. Begeleiden van inbounds en outbounds in het kader van de youth exchange program